EMA » térképek » Köztes-Európa »
12. A magyar nemzet Köztes-Európában, 1910
 
   
A 10.061,5 ezres magyar nemzet (eltekintve az Osztrák Császárságban élő 11 ezer, ebből Bukovinában 6 ezer magyartól, továbbá a kb. 100 ezer moldvai csángótól) a Magyar Királyságban él, a lakosság 48,1 %-os többségét - Horvátország nélkül 54,5 %-át - adva (75. térkép). A török hódoltságot követő migrációval (43a. térkép) a magyarok rovására végbemenő etnikai arányváltozást az asszimilációs politika 1910-ig mérsékelten javítja. A magyarok a Kárpát-medence középső részein és a délkeleti határszélen (Székelyföld) vannak többségben. Horvát-Szlavónia (105,9 ezer = 4,0 %) mellett kisebbségben vannak a nyugati határszélen (a későbbi Burgenlandban), a Felvidéken (Szlovenszko), Kárpátalján (Podkarpatszka Rusz), az Alföldet a Székelyföldtől elválasztó területeken, a Bánátban és Dél-Bácskában.

A Magyar Királyság (Budapesttel és Fiuméval) 73 megyéjéből a 9 homogén magyar - a székelyföldi Udvarhelytől (95,4 %) eltekintve - a Kárpát-medence közepén található: a Dunántúlon Győr (98,9 %) és Somogy (91,2 %), a Tiszántúlon Hajdú (99,7 %), Jász-Nagykun-Szolnok (99,6 %), Csongrád (99,4 %), Heves (99,2 %), Szabolcs (99,0 %) és Borsod (97,6 %). Csíktől és Háromszéktől eltekintve itt van a meghatározó (66-90 %-os) magyar többségű 14 további megye is: Komárom, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Veszprém, Budapest (85,9 %), Fejér, Esztergom, Abauj-Torna, Nógrád, Csanád, Zala, Békés, Tolna,. Abszolút többségű (50-66 %) 9 megye: Szatmár, Gömör-Kishont, Maros-Torda, Hont, Vas, Zemplén, Bihar, Baranya, Sopron. Négy megye (Bereg 47,8 %, Ugocsa 46,5 %, Bács-Bodrog 42,3 %, Brassó 35,0 %) viszonylagos magyar többségű.

A 37 kisebbségi megyéből ötben - Pozsony, Szilágy, Moson, Bars, Ung - van meghatározó súlyú (33-50 %) kisebbségi magyar etnikum, 18-ban arányuk 10-33 % közötti (Kis-Küküllő, Kolozs, Torda-Aranyos, Arad, Nyitra, Torontál, Szolnok-Doboka, Alsó-Fehér, Hunyad, Máramaros, Verőce, Fiume, Nagy-Küküllő, Zólyom, Temes, Szepes, Sáros, Turóc). A magyarok aránya 10 % alatti 14 megyében: Beszterce-Naszód 8,4 % (10,7 ezer), Krassó-Szörény 7,2 % (33,8 ezer), Szerém 6,9 % (27,5 ezer), Fogaras 6,8 % (6,5 ezer), Pozsega 6,2 % (16,5 ezer), Szeben 5,7 % (10,2 ezer), Liptó 5,0 % (4,4 ezer), Trencsén 4,3 % (13,2 ezer), Árva 2,5 % (2,0 ezer), Belovár-Körös 1,3 % (14,2 ezer), Zágráb 0,4 % (2,0 ezer), Modrus-Fiume 0,3 % (0,9 ezer), Varasd 0,2 % (0,6 ezer), Lika-Korbava 0,0 % (22 fő).


12a) A magyar nemzet Köztes-Európában, 1980

A 13.239,1 ezres magyar nemzet 78,4 %-a (10.374,8 ezer) él Magyarországon, a lakosság 98,8 %-át adva (249. térkép). A nemzet 21,6 %-át kitevő 2.864,3 ezer főnyi határon túli kisebbség a környező országokban a határ mentén, illetve Erdélyben található: Romániában 1.670,6 ezer, Csehszlovákiában 586,9 ezer, Jugoszláviában 426,7 ezer, a Szovjetunióban 166,5 ezer, Ausztriában 13,6 ezer (250. térkép).


 

 
 
  <<| előző térkép

11. A szlovák nemzet Köztes-Európában, 1910

>>| következő térkép

13. A szlovén nemzet Köztes-Európában, 1910

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék