EMA » térképek » Köztes-Európa »
175. Szlovének aránya Olaszországban, 1910 és 1981
 
   
A szlovén nemzet (13. térkép) visszaszorulása etnikai értelemben határmenti körzeteiből évszázados folyamat (176. térkép) eredménye, amit a XX. sz. határváltozásai felgyorsítanak.

A mai olasz-jugoszláv határ nyugati oldalán 1910-ben 128,7 ezer, 1981-ben - a népesség gyarapodását tekintve általában is elmaradott területen - 52,1 ezer szlovén él (ld. még 172a. térkép). A 36 hagyományosan szlovén etnikai körzetből 18-ban alkotják a lakosság abszolút többségét, ebből 17-ben arányuk 90 % fölötti). A nagy területi-politikai változások után 1981-ben még mindig abszolút többségben vannak 16 körzetben (jórészt ugyanazokban), ebből 14-ben 90 % fölötti az arányuk. A 36 körzet közül mindössze négyben (Doberdo, Ronchi, Monfalcone, Monrupino) nő valamelyest abszolút számuk, ötben pedig - az általános csökkenés mellett - arányuk.

Északon a Monarchián belül Karintiához tartozó tarvisiói körzet etnikai határa 1910-ben lényegében követi az államhatárt. A II. világháború óta az itt élő csekély számú szlovén kisebbséget az olasz-jugoszláv határ választja el anyanemzetétől, ami nem segíti fennmaradását: a szlovének Pontebba, Malborghetto-Valbruna és Tarvisio körzet gyér lakosságának 1910-ben 19,5 %-át (1,7 ezer), 1981-ben 11,8 %-át (1,2 ezer) teszik ki.

A középső Resia-Cividade del Friuli körzetében a szlovén etnikum az I. világháború előtt átnyúlik Olaszországba, fokozatosan fogyva csaknem Udinéig. Itt található 1910-ben az egész térképen tárgyalt terület 128,7 ezres szlovén etnikumából az olasz területen (azaz Udine tartományban) élő szlovének 29,7 %-a (38,2 ezer). A határon túli 18 körzet (ebből tíz 100 %-os szlovén etnikumú) lakosságának 57,4 %-át teszik ki.

Ugyanezen a területen 1981-ben már csak 14,1 ezer szlovén él (10 körzetben továbbra is homogén etnikumként), akik a 18 körzet egész lakosságának 43,6 %-át teszik ki.

A legsűrűbben lakott és viszonylag dinamikusan fejlődő déli Görz-Monfalcone-Trieszt körzetben a szlovén etnikai határ soha nem érte el a Monarchia határát, a terület nyugati fele (Palmanova-Grado) hagyományosan olasz többségű. Csak a tradicionális szlovén keleti etnikai körzetet tekintve itt 1910-ben 88,9 ezer szlovén él (a 15-ből 7 körzetben 90 % fölötti arányban), a lakosság 32,8 %-a. Görz lakosságának 42,3 %-a, azaz 14,9 ezer fő szlovén, Triesztben az 56,8 ezer fős szlovén etnikum a lakosság 29,8 %-át teszi ki.

Ugyanezen a területen 1981-ben a szlovének száma 52,1 ezer, a lakosság 13,9 %-a. Goricia lakosságának 13,7 %-a, azaz 6 ezer fő szlovén, Triesztben a már csak 15,6 ezer szlovén a lakosságnak mindössze 6,3 %-t teszi ki.

Az olaszországi szlovén kisebbség helyzetét az 1954. okt. 5-i londoni memorandum és az 1975. okt. 1-i osimói megállapodás rögzíti (252a. térkép).


 

 
 
  <<| előző térkép

174. A nagyszerb állam létrehozása az I. világháború után

>>| következő térkép

176. Nagy-Karantánia a XI. sz. elején

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék