EMA » térképek » Köztes-Európa »
189. A bolgár nemzetállam az I. világháború után
 
   
Bulgária világháborús célja bolgár Nagy-Macedónia megteremtése: Görög-Macedónia annektálása legalább a Strumáig és Szerb-Macedónia megszerzése a Vardarig. Emellett Ó-Szerbiában a Déli(Bolgár)-Morava és a Nisava vidékének csatolása, a második Balkán-háborúban elvesztett Dél-Dobrudzsa visszaszerzése Romániától (majd azon túl Észak-Dobrudzsa a Duna-deltával), a Török Birodalomtól egész Kelet-Trákia megszerzése Drinápollyal (az első Balkán-háborús Enos-Midia vonal).

Miután az 1915. szept. 6-i titkos szerződés (116. térkép) biztosítja számára egész Görög-Macedóniát (Szaloniki nélkül) és Szerb Macedóniát (Skopjéval), valamint Dél-Dobrudzsát, az ugyanekkor kötött szerződés pedig rendezi határproblémáját a Török Birodalommal, Bulgária a központi hatalmak oldalán belép a háborúba. Átmenetileg az összes igényelt területet megszerzi. A bolgár hadsereg 1918 őszi összeomlása után az 1919. nov. 27-i Neuilly-sur-Seine-i békével hódításait elveszíti. Neuilly-ben (elutasított) javaslatot tesz a független Macedónia létrehozására "történelmi határai között", az önálló Macedónia angol-olasz-japán tervét pedig Franciaország vétózza meg.

A háborús hódításokon túl kisebb, de jelentős korábbi területeket is veszít. Görögország megkapja a Meszta-Marica közti Égei-korridort (Nyugat-Trákia), bár Dedeagac/Alexandrupolisz kikötőjét a békeszerződés értelmében használhatja Bulgária (ezt a görög fél elszabotálja). Az 1915-ben szerzett terület északi részét a Marica balpartján Musztafa Pasa/Szvilengrad városától Drinápoly határáig (valamint a Marica balparti sávját) Törökországnak, nagyobb déli részét Karagaccsal és Dimotikával Görögországnak kénytelen átengedni. Nagy-Szerbia megkapja a Sztrumicai kiszögellést Macedóniában és három tiszta bolgár etnikumú határmenti területet (a Timok vasúti összeköttetés miatt fontos jobbparti sávját Jasenovaccal, Caribrod, illetve Boszilgrad körzetét).

Az összesen 11,5 ezer km2-nyi veszteség (480 ezer lakossal) után az ország területe 102,7 ezer km2 lesz.


189a) Az 1915-ös bolgár-török határegyezmény

1 bolgár-török határ, 1913 szeptember

2 új határ, 1915 szeptember

3 Bulgáriához


Bulgária hadbalépésének küszöbén a leendő szövetségesek rendezik határkérdésüket. Az 1915. szept. 6-i szófiai szerződésben Bulgária visszakapja a Maricán inneni területeket, északon egy Marica-Tundzsa közötti sávot, délen a Marica balparti sávját Enos városával, hogy Karagacon (Drinápoly jobbparti külvárosa) és a dimotikai vasúti csomóponton át biztosítva legyen Szófia és Dedeagac kikötőjének közvetlen vasúti összeköttetése. A neully-i béke a határszerződést érvényteleníti.


 

 
 
  <<| előző térkép

188. Kisebbségek Moldáviában, 1989

>>| következő térkép

190. A bolgár nemzet Bulgáriában, 1934

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék