EMA » térképek » Köztes-Európa »
9. A lengyel nemzet Köztes-Európában, 1897/1910
 
   
A három birodalom területén elhelyezkedő lengyel nemzet nagysága 16.657,8 ezer fő, az 1772-es lengyel területek lakosságának 55,0 %-a (a párizsi Lengyel Nemzeti Bizottság itt közölt térképe néhány nem lényegi ponton a lengyelek javára eltér a 1910 körüli hivatalos népszámlálásoktól).

Oroszországban a három orosz nemzet után 7,4 %-os arányával (7.865,4 ezer) a lengyel a legnagyobb etnikum (a nemzet 47,2 %-a). A Visztulai Kormányzóságokban él a lengyelek 40,6 %-a (6.755,5 ezer), a lakosság 71,9 %-át adva. A 10 kormányzóságból csak Suwalkiban vannak 23,0 %-os kisebbségben a litvánokkal szemben (ld. még 206. térkép). Az Orosz-Lengyelországon kívül élő 1.109,9 ezer lengyelből Grodnóban 161,6 ezer (10,1 %), Kovnóban 139,6 ezer (9,0 %), Vilnóban 130,1 ezer (8,2 %), Volhíniában 184,2 ezer (6,2 %), Minszkben 64,6 ezer (3,0 %) található.

Németországban (döntően Porosz-Lengyelországban) él a lengyel nemzet 19,5 %-a (3.824,3 ezer), a lakosság 5,9 %-át adva (84. térkép). Posen tartományban számuk 1.278,9 ezer (60,9 %), ezen belül Posen kerületben 67,4 %, Brombergben 49,8 %. Nyugat-Poroszországban számuk 583,1 ezer (27,9 %), ezen belül Marienwerderben 34,2 %, Danzigban 27,2 %. Utóbbin belül Pomerélia - a későbbi "lengyel korridor" - kerületeiben élő 107,2 ezer kasub a lakosság többségét teszi ki (politikai vetülete 125c. térkép). Kelet-Poroszországban 453,1 ezer lengyel (köztük 143,9 ezer mazur) él (21,1 %), ezen belül a Gumbinneni kerület lakosságának 17,7 %-át, a Mazúriát is magában foglaló Allensteini kerület 45,7 %-át teszik ki (politikai vetülete 125b. térkép). Felső-Szilézia (Szilézia tartomány Oppelni kerülete) lakosságának 53,0 %-a (1.169,3 ezer) lengyel (politikai vetülete 125a. térkép).

Az Osztrák-Magyar Monarchiában él a lengyel nemzet 29,8 %-a (4.968,0 ezer), a lakosság 9,8 %-át adva (76. térkép). Túlnyomó részük (4.672,5 ezer) Galícia nyugati felén található, a tartomány lakosságának 58,2 %-át adva (77. térkép).


9a) Lengyelek a határokon kívül, 1970

Az 1970-es népszámlálások szerint a lengyel nemzet nagysága 32.819,3 ezer fő, amelynek 95,8 %-a (31.439,0 ezer) Lengyelországban található. A második világháborút követő határeltolás és a nagyarányú migráció következtében a helyreállított Lengyelország homogén lengyel etnikumú (242. térkép).

A határokon kívül a Szovjetunió területén 1.380,3 ezer lengyel él: Belorussziában 382,6 ezer, mindenekelőtt a nyugati Grodnói kerületben, a lakosság 24,7 %-át adva (317. térkép). Ukrajnában ugyancsak elsősorban a nyugati körzetekben él összesen 295,1 ezer lengyel, mindenekelőtt a volhíniai Zsitomir körzetében 5,6 %-al (285b. térkép). Litvániában a lengyelek száma 240,2 ezer, többségük a délkeleti vilniusi sávban található (308. térkép).


 

 
 
  <<| előző térkép

8. A litván nemzet Köztes-Európában, 1897

>>| következő térkép

10. A cseh nemzet Köztes-Európában, 1910

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék