EMA » térképek » Köztes-Európa »
Névmutató
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 
   
   Albánia

104. Görögország területi gyarapodása, 1821-1913
a) Görögök Kisázsiában, 1916
b) Kréta

108. A Török Birodalom kiszorulása a Balkánról, 1821-1913
a) Törökök a Balkánon, 1930

109. Európa politikai térképe, 1914
a) Politikai rendszerek Európában, 1914
b) Szövetségi rendszerek az I. világháború küszöbén

112. Az európai államok embervesztesége az I. világháborúban
a) Halottak és rokkantak az I. világháborúban

114. A Szerbia elleni hadjárat, 1915
a) A Szerbia elleni 1914-es támadások
b) A Gallipoli-hadművelet, 1915

116. Titkos szerződések az I. világháború alatt
a) Tervek Lengyelország restaurálására, 1914-1917

121. Az antant-közvélemény Európa átrendezéséről, 1914-1916
a) Szerb elképzelés, 1914
b) Orosz elképzelés, 1914
c) Angol elképzelés, 1916
d) Francia elképzelés, 1914

123. A wilsoni rendezési terv, 1918

129. Az Osztrák-Magyar Monarchia felosztása, 1918-1920
a) Német-Ausztria, 1918-1919
b) A karintiai népszavazás, 1920
c) A tescheni kérdés, 1918-1920

134. Kommunista választási eredmények Köztes-Európában az I. világháború után

136. A breszt-litovszki béke, 1918

145. Európa politikai térképe az I. világháború után
a) Európai politikai rendszerek az 1920-as években
b) A világforradalom-koncepció bukása és az "egész-

146. A Nemzetek Szövetsége, 1919-1932

148. Államnemzetek aránya az európai nemzetállamokban, 1930
a) Államalkotó nemzetek határon kívüli aránya

149. Többségi vallások Európa országaiban, 1930
a) Többségi vallások Köztes-Európa országaiban,

172. A londoni Jugoszláv Bizottság a délszláv állam határairól, 1917
a) Szerb migráció, 1371-1600

174. A nagyszerb állam létrehozása az I. világháború után
a) Az Osztrák Tengermellék problémája, 1918-1920
a1) A fiumei határ, 1924
b) Jugoszláv-román határkiigazítás a Bánátban, 1922
c) Nem teljesült jugoszláv igények az I. világháború

178. A jugoszláv bánságok (1929) és a Horvát Bánság

180. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság etnikai viszonyai, 1921

191. Albánia megszállása az I. világháború alatt
a) Görög területi igények Albániában
b) Szerb területi igények Albániában

192. Az albán nemzetállam az I. világháború után
a) Osztrák-magyar összeírás Albániában, 1918
b) Albánia vallási viszonyai, 1918

193. Az albán nemzet Albániában az I. világháború után
a) Parlamenti választás Albániában, 1923

195. Területi problémák Európában a II. világháború küszöbén

196. Köztes-Európa és a szövetségi rendszerek az 1930-as években
a) Európa politikai rendszerei az 1930-as években
b) Parlamenti választás Németország keleti felében,

207. A Sikorski-Benes konföderációs terv, 1942
a) Benes kompenzációs javaslata, 1942

21. Németek Köztes-Európában, 1897/1910
a) Németek Romániában, 1977

210. A Balkán-hadjárat, 1941
a) Albánia olasz megszállása, 1939

211. Jugoszlávia felosztása, 1941
a) Szerb többségű területek a horvát államban, 1941

213. Nagyszerb területi célok, 1941

216. Német területi célok, 1941
b) Renner "szép új világa", 1942

217. A német "új rend" Európában, 1942
a) Nagy-Németország közigazgatási beosztása, 1942
b) A német kisebbségek hazatelepítése, 1939-1941

219. Kísérlet a zsidóság megsemmisítésére a II. világháborúban
a) Zsidó halottak, 1939-1945

226. Albánia területi gyarapodása, 1941
a) Az új albán területek etnikai összetétele
b) Nagyalbán területi igények, 1939

228. Antifasiszta ellenállás Európában, 1941-1945

230. Az európai országok embervesztesége a II. világháborúban
a) Katonai emberveszteség a II. világháborúban
b) Német hadifoglyok az európai országokban, 1945

252. Jugoszlávia helyreállítása a II. világháború után
a) Trieszt Szabad Terület, 1947-1954

254. Jugoszlávia etnikai viszonyai, 1991
a) A szerb nemzet Jugoszláviában, 1971

257. Koszovó
a) Albánok Koszovóban, 1921 és 1981

258. A Novipazári szandzsák felosztása
a) Muzulmánok a Szandzsákban, 1921 és 1981

267. Az albán nemzetállam a II. világháború után
a) Albán kisebbségek a határokon kívül, 1981

268. A görög nemzetállam a II. világháború után
a) Görögország megszállása a II. világháborúban

271. Integrációs tervek Köztes-Európában, 1944-1948

272. A görög függetlenségi és polgárháború, 1942-1949

276. Államnemzetek aránya az európai nemzetállamokban, 1990
a) Államalkotó nemzetek határokon kívüli aránya Köztes-Európában, 1990

280. Köztes-Európa "függetlenségi forradalma", 1989-1990

284. Nagyorosz elképzelés Köztes-Európa jövőjéről, 1993

285. A német "új rend" körvonalazódása Európában, 1993
a) Politikai rendszerek Európában, 1990
b) Ukrajna és az ukrán nemzet, 1970

288. A jugoszláv háború és az ENSZ beavatkozása, 1991-1992

3. Köztes-Európa történelmi tájai
a) A természetföldrajzi Köztes-Európa

304. Országgyűlési választás Albániában, 1991
a) Parlamenti választás Albániában, 1992

32. Cigányok Európában, 1980
a) Cigányok Csehországban, 1970

328. Szerbia területi változásai

329. Bosznia-Hercegovina területi változásai
a) A középkori Bosznia

330. Montenegró területi változásai
a) Montenegró a II. világháborúban

331. Macedónia területi változásai
a) Macedónia megoldatlan problémája, 1992
b) A Vardari bánság, 1929

332. Albánia területi változása
a) A középkori Albánia

333. Görögország területi változása
a) Görögország regionalizálásának terve, 1970
b) A ciprusi kérdés, 1974

41. A Török Birodalom területi veszteségei, 1683-1812

50. Törökellenes nemzeti mozgalmak a Balkánon, 1804-1833

52. A független Görögország, 1830
a) A janinai pasa birodalma, 1811 körül

65. Törökellenes nemzeti mozgalmak a Balkánon, 1875-1886
a) A konstantinápolyi Bulgária, 1876

66. A san-stefanói béke, 1878

72. Európa a berlini kongresszus után, 1878
a) Bosznia-Hercegovina okkupációja, 1878
b) Európai vámszövetségek a XIX. században

96. Törökellenes nemzeti mozgalmak a Balkánon, 1908-1913
a) A balkáni államok területi aspirációi

97. Macedónia felosztása, 1913
a) Az Illés-napi felkelés, 1903
b) Középkori határok Macedóniában

98. Az albán ütközőállam létrehozása, 1912-1914

99. Szerbia területi gyarapodása, 1804-1913
a) A középkori Szerbia

 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
  

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék