EMA » térképek » Köztes-Európa »
Névmutató
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 
   
   Litvánia

113. Hadicélok az I. világháborúban
a) A pángermán terv, 1917

115. Hadműveletek a keleti fronton, 1914-1916
a) Harcok Kelet-Poroszországban, 1914
b) Harcok Galíciában, 1914
c) A gorlicei áttörés, 1915
d) A Bruszilov-offenzíva, 1916

A német "új rend" Kelet-Európában, 1918
a) A bukaresti béke, 1918

125. A versailles-i német békeszerződés, 1919
a) A felső-sziléziai népszavazás, 1921
b) A kelet-poroszországi népszavazás, 1920
c) Danzig és a "lengyel korridor", 1920

134. Kommunista választási eredmények Köztes-Európában az I. világháború után

138. A határállamok szövetségének lengyel terve, 1919-1920
a) Ukrajna, 1917-1921

140. Az európai Szovjetunió, 1922
a) A Karéliai szovjetköztársaság, 1923
b) Belorusszia, 1919-1926
c) A Moldáviai szovjetköztársaság, 1924

144. Népmozgások az I. világháború nyomán
a) Az orosz exodus

145. Európa politikai térképe az I. világháború után
a) Európai politikai rendszerek az 1920-as években
b) A világforradalom-koncepció bukása és az "egész-

148. Államnemzetek aránya az európai nemzetállamokban, 1930
a) Államalkotó nemzetek határon kívüli aránya

149. Többségi vallások Európa országaiban, 1930
a) Többségi vallások Köztes-Európa országaiban,

157. A litván nemzetállam az I. világháború után
a) Litvánia területi változása, 1772-1922

158. Német összeírás Litvániában, 1916

159. A litván nemzet Litvániában, 1923
a) A Vilno-Suwalki-terület etnikai viszonyai
b) Alkotmányozó nemzetgyűlési választás Litvániában,

160. Lengyelország helyreállítása az I. világháború után.
a) Lengyelország területi változása, 1772-1922
b) A lengyel-litván határ, 1918-1923

195. Területi problémák Európában a II. világháború küszöbén

196. Köztes-Európa és a szövetségi rendszerek az 1930-as években
a) Európa politikai rendszerei az 1930-as években
b) Parlamenti választás Németország keleti felében,

197. A békés német expanzió, 1935-1939

204. A II. világháború, 1939-1941
a) Köztes-Európa német-orosz felosztása, 1939
b) Európa 1941. június 22
c) Oroszország területi változása Európában,

205. Lengyelország felosztása, 1939
a) A danzigi ultimátum, 1939
b) A lengyel területek sorsa, 1939-1944

206. A "litván sáv" problémája, 1939-1941

207. A Sikorski-Benes konföderációs terv, 1942
a) Benes kompenzációs javaslata, 1942

21. Németek Köztes-Európában, 1897/1910
a) Németek Romániában, 1977

216. Német területi célok, 1941
b) Renner "szép új világa", 1942

217. A német "új rend" Európában, 1942
a) Nagy-Németország közigazgatási beosztása, 1942
b) A német kisebbségek hazatelepítése, 1939-1941

219. Kísérlet a zsidóság megsemmisítésére a II. világháborúban
a) Zsidó halottak, 1939-1945

228. Antifasiszta ellenállás Európában, 1941-1945

230. Az európai országok embervesztesége a II. világháborúban
a) Katonai emberveszteség a II. világháborúban
b) Német hadifoglyok az európai országokban, 1945

238. A II. világháború és következményei a Baltikumban
a) Ostland Reichskomissariat, 1941-1944
b) Kelet-Poroszország felosztása, 1945

240. Lengyelország helyreállítása a II. világháború után
a) A galíciai lengyel-szovjet határmódosítás, 1951

276. Államnemzetek aránya az európai nemzetállamokban, 1990
a) Államalkotó nemzetek határokon kívüli aránya Köztes-Európában, 1990

281. Európa és Oroszország határának változása, 1648-1991
a) Az európai inváziók határai Oroszországban

284. Nagyorosz elképzelés Köztes-Európa jövőjéről, 1993

285. A német "új rend" körvonalazódása Európában, 1993
a) Politikai rendszerek Európában, 1990
b) Ukrajna és az ukrán nemzet, 1970

3. Köztes-Európa történelmi tájai
a) A természetföldrajzi Köztes-Európa

309. Parlamenti választás Litvániában, 1992

310. A litván nemzet Litvániában, 1989

315. Lettország területi változásai

316. Litvánia területi változása
a) Litvánia a XVIII. századi lengyel-litván államban és a XX. századi Litvánia

318. Belorusszia területi változásai
a) Fehér-Oroszország, 1897

34. Lengyelország felosztása, 1772-1795
a) Lengyelország megcsonkítása, 1772
b) Lengyelország megcsonkítása, 1793
c) Lengyelország felosztása, 1795
d) A Varsói Nagyhercegség, 1807-1815

45. A baltikumi Német Lovagrend hanyatlása

54. Nemzeti mozgalmak a lengyel területeken, 1830-1848

59. A román fejedelemségek egyesülése, 1858-1862
a) Moldva a XV. században

 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
  

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék