EMA » térképek » Köztes-Európa »
Névmutató
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 
   
   Montenegro (Crna Gora}

105. A Dodekanészosz, 1912-1947
a) Az olasz-török háború, 1911-1912

106. Montenegró területi gyarapodása, 1798-1913

107. Velencei Albánia

108. A Török Birodalom kiszorulása a Balkánról, 1821-1913
a) Törökök a Balkánon, 1930

109. Európa politikai térképe, 1914
a) Politikai rendszerek Európában, 1914
b) Szövetségi rendszerek az I. világháború küszöbén

112. Az európai államok embervesztesége az I. világháborúban
a) Halottak és rokkantak az I. világháborúban

114. A Szerbia elleni hadjárat, 1915
a) A Szerbia elleni 1914-es támadások
b) A Gallipoli-hadművelet, 1915

121. Az antant-közvélemény Európa átrendezéséről, 1914-1916
a) Szerb elképzelés, 1914
b) Orosz elképzelés, 1914
c) Angol elképzelés, 1916
d) Francia elképzelés, 1914

123. A wilsoni rendezési terv, 1918

127. Föderációs tervek az Osztrák-Magyar Monarchia átalakítására
a) A nagyhorvát trializmus, 1894-1912
b) A Wilson-bizottság terve, 1918
c) A. Popovici föderalista terve, 1906

136. A breszt-litovszki béke, 1918

16. Az albán nemzet az európai Törökországban, 1880
a) Az albán nemzet Köztes-Európában, 1980

172. A londoni Jugoszláv Bizottság a délszláv állam határairól, 1917
a) Szerb migráció, 1371-1600

20. Görögök a Török Birodalomban, 1895 és 1914
a) A görög nemzet Köztes-Európában, 1951/1980

21. Németek Köztes-Európában, 1897/1910
a) Németek Romániában, 1977

217. A német "új rend" Európában, 1942
a) Nagy-Németország közigazgatási beosztása, 1942
b) A német kisebbségek hazatelepítése, 1939-1941

226. Albánia területi gyarapodása, 1941
a) Az új albán területek etnikai összetétele
b) Nagyalbán területi igények, 1939

252. Jugoszlávia helyreállítása a II. világháború után
a) Trieszt Szabad Terület, 1947-1954

254. Jugoszlávia etnikai viszonyai, 1991
a) A szerb nemzet Jugoszláviában, 1971

257. Koszovó
a) Albánok Koszovóban, 1921 és 1981

258. A Novipazári szandzsák felosztása
a) Muzulmánok a Szandzsákban, 1921 és 1981

259. Alkotmányozó nemzetgyűlési választás Jugoszláviában, 1945

267. Az albán nemzetállam a II. világháború után
a) Albán kisebbségek a határokon kívül, 1981

271. Integrációs tervek Köztes-Európában, 1944-1948

276. Államnemzetek aránya az európai nemzetállamokban, 1990
a) Államalkotó nemzetek határokon kívüli aránya Köztes-Európában, 1990

280. Köztes-Európa "függetlenségi forradalma", 1989-1990

285. A német "új rend" körvonalazódása Európában, 1993
a) Politikai rendszerek Európában, 1990
b) Ukrajna és az ukrán nemzet, 1970

288. A jugoszláv háború és az ENSZ beavatkozása, 1991-1992

289. Jugoszlávia felbomlása és a kisebbségek, 1992
a) A jugoszláv köztársaságok opciói, 1991-1992

292. A daytoni békeszerződés, 1995
a) Szerb hódítás, 1995
b) Az erduti egyezmény, 1995

327. Horvátország területi változásai
a) A középkori Horvátország

328. Szerbia területi változásai

329. Bosznia-Hercegovina területi változásai
a) A középkori Bosznia

33. Európa politikai térképe, 1763
a) Európai uralkodóházak a XVIII. sz. végén
b) A hétéves háború Európában, 1756-1763
c) Orosz terv Lengyelország "eltolására", 1745-1756

330. Montenegró területi változásai
a) Montenegró a II. világháborúban

332. Albánia területi változása
a) A középkori Albánia

39. A napóleoni "új rend" Európában, 1812
a) A Danzigi Köztársaság, 1807-1814
b) Az Illír Tartományok, 1809-1814

46. Az Orosz Birodalom európai hódításai, 1762-1815
a) Oroszország a Mediterráneumban, 1768-1806

50. Törökellenes nemzeti mozgalmak a Balkánon, 1804-1833

56. A magyar szabadságharc leverése, 1849
a) Kossuth konföderációs terve, 1862

61. A német egység dilemmája, 1815-1866

64. Az európai Törökország 1878 előtt

65. Törökellenes nemzeti mozgalmak a Balkánon, 1875-1886
a) A konstantinápolyi Bulgária, 1876

66. A san-stefanói béke, 1878

72. Európa a berlini kongresszus után, 1878
a) Bosznia-Hercegovina okkupációja, 1878
b) Európai vámszövetségek a XIX. században

73. A megszállt Bosznia-Hercegovina
a) Bosznia-Hercegovina vallási viszonyai, 1885

76. Az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai viszonyai, 1910

80. Az Osztrák-Magyar Monarchia vallási viszonyai, 1910

95. Az európai Törökország a Balkán-háborúk előtt
a) Az európai Törökország vallási viszonyai, 1896

96. Törökellenes nemzeti mozgalmak a Balkánon, 1908-1913
a) A balkáni államok területi aspirációi

 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
  

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék