EMA » térképek » Köztes-Európa »
Névmutató
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 
   
   Szovjetszk

115. Hadműveletek a keleti fronton, 1914-1916
a) Harcok Kelet-Poroszországban, 1914
b) Harcok Galíciában, 1914
c) A gorlicei áttörés, 1915
d) A Bruszilov-offenzíva, 1916

139. A lengyel-szovjetorosz háború, 1920

157. A litván nemzetállam az I. világháború után
a) Litvánia területi változása, 1772-1922

203. A Memel-vidék
a) A Memel-vidék etnikai viszonyai, 1910

238. A II. világháború és következményei a Baltikumban
a) Ostland Reichskomissariat, 1941-1944
b) Kelet-Poroszország felosztása, 1945

239. Északkelet-Poroszország etnikai viszonyai, 1910
a) A Kalinyingrádi terület, 1945

316. Litvánia területi változása
a) Litvánia a XVIII. századi lengyel-litván államban és a XX. századi Litvánia

33. Európa politikai térképe, 1763
a) Európai uralkodóházak a XVIII. sz. végén
b) A hétéves háború Európában, 1756-1763
c) Orosz terv Lengyelország "eltolására", 1745-1756

34. Lengyelország felosztása, 1772-1795
a) Lengyelország megcsonkítása, 1772
b) Lengyelország megcsonkítása, 1793
c) Lengyelország felosztása, 1795
d) A Varsói Nagyhercegség, 1807-1815

37. A napóleoni háborúk, 1796-1815
a) Az oroszországi hadjárat, 1812
b) Oroszország északi hadjárata, 1808-1809
c) Orosz-török háborúk, 1768-1812

38. A Német-Római Birodalom felbomlása
a) A Rajnai Szövetség, 1806
b) A Rajnai Szövetség, 1812

44. Poroszország felemelkedése, 1763-1815

45. A baltikumi Német Lovagrend hanyatlása

46. Az Orosz Birodalom európai hódításai, 1762-1815
a) Oroszország a Mediterráneumban, 1768-1806

54. Nemzeti mozgalmak a lengyel területeken, 1830-1848

57. Magyarország katonai kormányzása, 1849-1860
a) A Szerb Vajdaság és Temesi Bánság, 1849-1860

60. Lengyel nemzeti mozgalom és felkelés, 1863-1864

8. A litván nemzet Köztes-Európában, 1897
a) A litván nemzet Köztes-Európában, 1989

84. A Német Császárság keleti területeinek etnikai viszonyai, 1910
a) Németország vallási viszonyai, 1910

88. A Baltikum etnikai viszonyai, 1897

9. A lengyel nemzet Köztes-Európában, 1897/1910
a) Lengyelek a határokon kívül, 1970

 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
  

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék