EMA » térképek » Köztes-Európa »
Névmutató
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 
   
   Ukrajna

A német "új rend" Kelet-Európában, 1918
a) A bukaresti béke, 1918

129. Az Osztrák-Magyar Monarchia felosztása, 1918-1920
a) Német-Ausztria, 1918-1919
b) A karintiai népszavazás, 1920
c) A tescheni kérdés, 1918-1920

136. A breszt-litovszki béke, 1918

138. A határállamok szövetségének lengyel terve, 1919-1920
a) Ukrajna, 1917-1921

139. A lengyel-szovjetorosz háború, 1920

140. Az európai Szovjetunió, 1922
a) A Karéliai szovjetköztársaság, 1923
b) Belorusszia, 1919-1926
c) A Moldáviai szovjetköztársaság, 1924

149. Többségi vallások Európa országaiban, 1930
a) Többségi vallások Köztes-Európa országaiban,

205. Lengyelország felosztása, 1939
a) A danzigi ultimátum, 1939
b) A lengyel területek sorsa, 1939-1944

216. Német területi célok, 1941
b) Renner "szép új világa", 1942

223. Bukovina felosztása, 1940
a) Bukovina etnikai viszonyai, 1910, 1930. és 1970

22. Németek a Baltikumban, 1897

240. Lengyelország helyreállítása a II. világháború után
a) A galíciai lengyel-szovjet határmódosítás, 1951

246. Kárpátalja
a) Kárpátalja etnikai viszonyai, 1910, 1930 és 1989

24. A Volgai Német Köztársaság, 1918-1941
a) Németek Oroszországban

250. Magyarok a határokon túl, 1980

274. Az Egyesült Nemzetek Szervezete, 1945-1955

276. Államnemzetek aránya az európai nemzetállamokban, 1990
a) Államalkotó nemzetek határokon kívüli aránya Köztes-Európában, 1990

279. A "Nyugat-Poleszk Autonóm Köztársaság", 1991

280. Köztes-Európa "függetlenségi forradalma", 1989-1990

283. Parlamenti választás az európai Oroszországban, 1993
a) Az ukrajnai népszavazás, 1991

284. Nagyorosz elképzelés Köztes-Európa jövőjéről, 1993

285. A német "új rend" körvonalazódása Európában, 1993
a) Politikai rendszerek Európában, 1990
b) Ukrajna és az ukrán nemzet, 1970

298. A romániai alkotmányreferendum, 1991

3. Köztes-Európa történelmi tájai
a) A természetföldrajzi Köztes-Európa

30. Zsidók Ukrajnában és Belorussziában, 1970

318. Belorusszia területi változásai
a) Fehér-Oroszország, 1897

321. Szlovákia területi változásai

322 Magyarország területi változásai

323. Románia területi változásai
a) Dacia provincia

324. Moldávia területi változásai
a) Besszarábia etnikai viszonyai, 1910
b) A Gagauz és a Dnyesztermenti "köztársaságok"

33. Európa politikai térképe, 1763
a) Európai uralkodóházak a XVIII. sz. végén
b) A hétéves háború Európában, 1756-1763
c) Orosz terv Lengyelország "eltolására", 1745-1756

34. Lengyelország felosztása, 1772-1795
a) Lengyelország megcsonkítása, 1772
b) Lengyelország megcsonkítása, 1793
c) Lengyelország felosztása, 1795
d) A Varsói Nagyhercegség, 1807-1815

 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
  

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék