EMA » Köztes-Európa »
A köztes-európai ütközőzóna kialakulása (1914-1926)


111. A Nagy Háború, 1914-1918
a) A háború fő hadszinterei
b) A központi hatalmak összeomlása 1918 őszén

112. Az európai államok embervesztesége az I. világháborúban
a) Halottak és rokkantak az I. világháborúban

113. Hadicélok az I. világháborúban
a) A pángermán terv, 1917

114. A Szerbia elleni hadjárat, 1915
a) A Szerbia elleni 1914-es támadások
b) A Gallipoli-hadművelet, 1915

115. Hadműveletek a keleti fronton, 1914-1916
a) Harcok Kelet-Poroszországban, 1914
b) Harcok Galíciában, 1914
c) A gorlicei áttörés, 1915
d) A Bruszilov-offenzíva, 1916

116. Titkos szerződések az I. világháború alatt
a) Tervek Lengyelország restaurálására, 1914-1917

117. A Tengerszorosok, 1774-1936
a) A középkori Bizánc

118. Az olasz front, 1915-1918

A német "új rend" Kelet-Európában, 1918
a) A bukaresti béke, 1918

120. Az Osztrák-Magyar Monarchia területszerzése, 1918
a) Hadmozdulatok Románia ellen, 1916

121. Az antant-közvélemény Európa átrendezéséről, 1914-1916
a) Szerb elképzelés, 1914
b) Orosz elképzelés, 1914
c) Angol elképzelés, 1916
d) Francia elképzelés, 1914

122. Az I. világháború várt területi következményei, 1915
a) Az antant győzelme esetén
b) A központi hatalmak győzelme esetén

123. A wilsoni rendezési terv, 1918

124. Népszavazási és döntőbíráskodási területek az I. világháború után

125. A versailles-i német békeszerződés, 1919
a) A felső-sziléziai népszavazás, 1921
b) A kelet-poroszországi népszavazás, 1920
c) Danzig és a "lengyel korridor", 1920

126. Alkotmányozó nemzetgyűlési választás Németországban, 1919
a) Parlamenti választás Németországban, 1920

127. Föderációs tervek az Osztrák-Magyar Monarchia átalakítására
a) A nagyhorvát trializmus, 1894-1912
b) A Wilson-bizottság terve, 1918
c) A. Popovici föderalista terve, 1906

128. Magyarország kantonizálásának terve, 1918

129. Az Osztrák-Magyar Monarchia felosztása, 1918-1920
a) Német-Ausztria, 1918-1919
b) A karintiai népszavazás, 1920
c) A tescheni kérdés, 1918-1920

130. Parlamenti választás Ausztriában, 1919
a) A tiroli kérdés, 1918-1919

131. Az 1917-es forradalom az európai Oroszországban
a) Az 1917-es orosz forradalom és Európa

132. Alkotmányozó gyűlési választás az európai Oroszországban, 1917

133. Bolsevik szavazatarány az alkotmányozó gyűlési választáson, 1917

134. Kommunista választási eredmények Köztes-Európában az I. világháború után

135. Országgyűlési választás Finnországban, 1917

136. A breszt-litovszki béke, 1918

137. Polgárháború és intervenció az európai Oroszországban, 1918-1920
a) A Szentpétervár elleni támadás, 1919

138. A határállamok szövetségének lengyel terve, 1919-1920
a) Ukrajna, 1917-1921

139. A lengyel-szovjetorosz háború, 1920

140. Az európai Szovjetunió, 1922
a) A Karéliai szovjetköztársaság, 1923
b) Belorusszia, 1919-1926
c) A Moldáviai szovjetköztársaság, 1924

141. Munkatáborok az európai Szovjetunióban
a) Munkatáborok Karéliában
b) A GULag

142. A Török Birodalom felbomlása, 1918-1923
a) A görög-török háború, 1920-1922

143. Görögök Macedóniában, 1912 és 1926

144. Népmozgások az I. világháború nyomán
a) Az orosz exodus

145. Európa politikai térképe az I. világháború után
a) Európai politikai rendszerek az 1920-as években
b) A világforradalom-koncepció bukása és az "egész-

146. A Nemzetek Szövetsége, 1919-1932

147. Az európai határok tartóssága, XVI-XX. sz

148. Államnemzetek aránya az európai nemzetállamokban, 1930
a) Államalkotó nemzetek határon kívüli aránya

149. Többségi vallások Európa országaiban, 1930
a) Többségi vallások Köztes-Európa országaiban,

150. A Versailles teremtette kisebbségek Köztes-Európában

151. Etnikailag homogén és kevert területek Köztes-Európában az I. világháború után


 
 

KERESÉS

 

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató


MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék