EMA » Köztes-Európa »
Köztes-Európa és a modern birodalmak (1926-1945)


195. Területi problémák Európában a II. világháború küszöbén

196. Köztes-Európa és a szövetségi rendszerek az 1930-as években
a) Európa politikai rendszerei az 1930-as években
b) Parlamenti választás Németország keleti felében,

197. A békés német expanzió, 1935-1939

198. Csehszlovákia felosztása, 1938-1939
a) Nagy-Felső-Szilézia, 1941

199. Szilézia újrafelosztása, 1938-1945

200. Csehszlovákia 1939 elején

201. A megcsonkított Csehország, 1939
a) Morvaország etnikumai és dialektusai, 1926

202. Ostmark, 1938-1945

203. A Memel-vidék
a) A Memel-vidék etnikai viszonyai, 1910

204. A II. világháború, 1939-1941
a) Köztes-Európa német-orosz felosztása, 1939
b) Európa 1941. június 22
c) Oroszország területi változása Európában,

205. Lengyelország felosztása, 1939
a) A danzigi ultimátum, 1939
b) A lengyel területek sorsa, 1939-1944

206. A "litván sáv" problémája, 1939-1941

207. A Sikorski-Benes konföderációs terv, 1942
a) Benes kompenzációs javaslata, 1942

208. A finn-szovjetorosz háború, 1939-1940
a) A Petsamoi korridor
b) A Kuusinen-szerződés, 1939
c) A Karél-finn szovjetköztársaság, 1940-1956

209. A Karéliai földszoros
a) A Viborgi kormányzóság

210. A Balkán-hadjárat, 1941
a) Albánia olasz megszállása, 1939

211. Jugoszlávia felosztása, 1941
a) Szerb többségű területek a horvát államban, 1941

212. Az Adriai Tengermellék a II. világháborúban

213. Nagyszerb területi célok, 1941

214. A II. világháború, 1941-1945
a) A német összeomlás, 1945

215. Szovjet-német határ és frontvonal, 1939-1945
a) Leningrád ostroma, 1941-1944
b) Ukrajna Reichskomissariat, 1941-1944

216. Német területi célok, 1941
b) Renner "szép új világa", 1942

217. A német "új rend" Európában, 1942
a) Nagy-Németország közigazgatási beosztása, 1942
b) A német kisebbségek hazatelepítése, 1939-1941

218. Külföldi munkaerő Németországban, 1941

219. Kísérlet a zsidóság megsemmisítésére a II. világháborúban
a) Zsidó halottak, 1939-1945

220. Cigányellenes intézkedések a II. világháború alatt
a) Cigány halottak, 1939-1945

221. Románia megcsonkítása, 1940-1941
a) A Moldáviai szovjetköztársaság, 1940
b) Moldávia és a tengeri kijárat

222. A kantonizált Erdély terve, 1940

223. Bukovina felosztása, 1940
a) Bukovina etnikai viszonyai, 1910, 1930. és 1970

224. Magyarország területi gyarapodása, 1938-1941
a) A délnémet ütközőállam terve, 1941

225. Bulgária területi gyarapodása, 1940-1941

226. Albánia területi gyarapodása, 1941
a) Az új albán területek etnikai összetétele
b) Nagyalbán területi igények, 1939

227. Népességmozgás Európában, 1939-1944

228. Antifasiszta ellenállás Európában, 1941-1945

229. Felszabadító harcok Köztes-Európában, 1941-1945
a) Szovjet partizánharc Leningrád körzetében, 1941-1942
b) Partizánharc Lengyelországban, 1941-1944
c) Románia átállása, 1944
d) Jugoszlávia felszabadítása, 1941-1945

230. Az európai országok embervesztesége a II. világháborúban
a) Katonai emberveszteség a II. világháborúban
b) Német hadifoglyok az európai országokban, 1945

231. Népmozgások Európában a II. világháború nyomán, 1945-1952

232. Tervek a német kérdés megoldására, 1941-1946
a) J. Sztálin, 1941
b) F. Roosevelt, 1943
c) W. Churchill, 1943
d) F. Roosevelt, 1945
e) H. Morgenthau, 1946

233. Megszállási övezetek a II. világháború végén
a) Területi igények Németországgal szemben, 1945

234. Kommunista választási eredmények a megszállt Nagy-Németországban, 1945-1947

235. A németek kitelepítése Köztes-Európából, 1945-1952
a) Menekültek és áttelepülők Köztes-Európából az NSZK-ba, 1945-1968


 
 

KERESÉS

 

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató


MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék