EMA » Köztes-Európa »
Köztes-Európa mint szovjet védőzóna (1945-1989)


236. A finn nemzetállam a II. világháború után
a) Finn területi célok a II. világháborúban
b) Hanko és Porkkala

237. A finn nemzet Finnországban, 1989
a) Parlamenti választás Finnországban, 1991
b) A Baloldali Szövetség választási eredménye, 1991

238. A II. világháború és következményei a Baltikumban
a) Ostland Reichskomissariat, 1941-1944
b) Kelet-Poroszország felosztása, 1945

239. Északkelet-Poroszország etnikai viszonyai, 1910
a) A Kalinyingrádi terület, 1945

240. Lengyelország helyreállítása a II. világháború után
a) A galíciai lengyel-szovjet határmódosítás, 1951

241. Népességmozgás a lengyel területeken, 1945-1950
a) A "visszatért területek" benépesültsége, 1956

242. Nemzetiségek Lengyelországban, 1960

243. Országgyűlési választás Lengyelországban, 1947
a) Népszavazás Lengyelországban, 1946

244. Csehszlovákia helyreállítása a II. világháború után
a) Csehszlovákia megszállása, 1968

245. Németek Csehországban, 1921 és 1970

246. Kárpátalja
a) Kárpátalja etnikai viszonyai, 1910, 1930 és 1989

247. Csehszlovákia államalkotó nemzetei, 1991
a) A cseh nemzet Csehszlovákiában, 1991
b) A szlovák nemzet Csehszlovákiában, 1991
c) A morva etnikum Csehszlovákiában, 1991

248. Alkotmányozó nemzetgyűlési választás Csehszlovákiában, 1946
a) Kommunista választási eredmény Szlovákiában, 1946

249. Kisebbségek Magyarországon, 1990
a) Javaslatok a román-magyar határra, 1946
b) A pozsonyi hídfő, 1947

250. Magyarok a határokon túl, 1980

251. Országgyűlési választás Magyarországon, 1945
a) Kommunista szavazatarány Magyarországon, 1945

252. Jugoszlávia helyreállítása a II. világháború után
a) Trieszt Szabad Terület, 1947-1954

253. Jugoszlávia államalkotó nemzetei, 1981
a) "Jugoszlávok" Jugoszláviában, 1981

254. Jugoszlávia etnikai viszonyai, 1991
a) A szerb nemzet Jugoszláviában, 1971

255. Etnikailag homogén területek Jugoszláviában, 1971
a) Egy főre eső nemzeti jövedelem Jugoszláviában, 1981
b) Analfabéták Jugoszláviában, 1981

256. A Vajdaság
a) Magyarok a Vajdaságban, 1921 és 1981

257. Koszovó
a) Albánok Koszovóban, 1921 és 1981

258. A Novipazári szandzsák felosztása
a) Muzulmánok a Szandzsákban, 1921 és 1981

259. Alkotmányozó nemzetgyűlési választás Jugoszláviában, 1945

260. A román nemzetállam a II. világháború után

261. A Székelyföld autonómiája, 1952-1968
a) A Magyar Autonóm Tartomány Romániában

262. A román nemzet Romániában, 1977
a) Országgyűlési választás Romániában, 1946

263. A bolgár nemzetállam a II. világháború után

264. A bolgár nemzet Bulgáriában, 1956

265. Pirini Macedónia
a) Macedónok Pirini Macedóniában, 1956

266. Országgyűlési választás Bulgáriában, 1946

267. Az albán nemzetállam a II. világháború után
a) Albán kisebbségek a határokon kívül, 1981

268. A görög nemzetállam a II. világháború után
a) Görögország megszállása a II. világháborúban

269. Kisebbségek Görögországban, 1951
a) Parlamenti választás Görögországban, 1974

270. Kommunista választási eredmények Köztes-Európában a II. világháború után
a) Szovjet csapatmozgások Magyarországon, 1956

271. Integrációs tervek Köztes-Európában, 1944-1948

272. A görög függetlenségi és polgárháború, 1942-1949

273. A kettéosztott Európa a II. világháború után
a) Politikai rendszerek Európában a II. világháború után
b) Szovjet okkupáció a II. világháború után Köztes-Európában

274. Az Egyesült Nemzetek Szervezete, 1945-1955

275. A Német Demokratikus Köztársaság, 1949
a) Nyugat-Berlin "köldökzsinórjai"

276. Államnemzetek aránya az európai nemzetállamokban, 1990
a) Államalkotó nemzetek határokon kívüli aránya Köztes-Európában, 1990

277. Az európai államok etnopolitikai helyzete a II. világháború után


 
 

KERESÉS

 

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató


MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék